Stomatološka ordinacija Dr Fedor Marijanski

Estetska Stomatologija, Protetika, Parodontologija, Implantologija

Privatna stomatoloska ordinacija
Dr Fedor Marjanski

Protetika

Svakako da je stomatološka protetika važan segment našeg rada i ono što se u ordinaciji najviše radi. Izrađuju se različiti radovi – od pojedinčnih krunica na zubima do kombinovanih fiksnih radova sa protezama i atečmenima. U izradi protetskih nadoknada koristimo materijale najviše iz zemalja EU.

Metalo-keramičke krune u gornjoj i donjoj vilici

 

 

 

 

 

Slučaj nedostatka većeg broja bočnih zuba u obe vilice. Mostovi sa atečmenima na prednjim zubima. U donjoj vilici klasična skeletirana proteza. U gornjoj vilici maksimalno redukovana proteza bez spojnice preko nepca

 

 

 

 

Slučaj nedostatka većeg broja zuba u gornjoj vilici- preostala samo dva gornja očnjaka. Teleskop krune od platinskog zlata i skeletirana proteza.

 

 

 

 

Slučaj nedostatka svih bočnih zuba u obe vilice. Mostovi sa atečmenima na prednjim zubima. U donjoj vilici klasična skeletirana proteza. U gornjoj vilici maksimalno redukovana proteza.

 

 

 

Stomatoloska ordinacija Dr Fedor Marjanski